loader image
Logo-KIPOS-TIS-ELIAS

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

olive-tree-garden.com, jardindelolivier.com, kipos-tis-elias.com

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ) με την ονομασία «Ο Κήπος της Ελιάς», με έδρα το Πεταλίδι Μεσσηνίας 24005, είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία των ιστότοπων olive-tree-garden.com, jardin-de-l-olivier.com και kipos-tis-elias.com (εφεξής «Ιστότοποι»).

Με την παρούσα πολιτική της, ο «Κήπος της Ελιάς» καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους με τους οποίους, λειτουργώντας όπως ο νόμος ορίζει, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία αυτή συλλέγει όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους.

Οι Ιστότοποι θεωρούν τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων πολύ σοβαρή υπόθεση και γι’ αυτό συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR).

Oι Ιστότοποι δεσμεύονται για την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών κανονισμών λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικής φύσης.

Περιήγηση στους Ιστότοπους

Μπορείτε να περιηγηθείτε στους Ιστότοπους χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Ειδική μέριμνα υπάρχει για τα στοιχεία που συλλέγονται με τη βοήθεια των αρχείων cookies (διαβάστε παρακάτω στο κεφάλαιο Πολιτική COOKIES).

Σε περίπτωση διαφωνίας σας με την πολιτική αυτή, οφείλετε να διακόψε και να αποφύγετε την περιήγηση σας στους Ιστότοπους.

Αρχές τήρησης και επεξεργασίας δεδομένων

Oι Ιστότοποι δεσμεύονται να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη του προσωπικού χαρακτήρα των στοιχείων σας. Συνεπώς δεν μπορεί να τα μεταβιβάσουν σε οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) για κανένα λόγο εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από τον νόμο και αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές.

Είδη πληροφοριών που συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε

Oι Ιστότοποι συλλέγουν μόνο προσωπικά δεδομένα, όπως ονόματα και επίθετα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία υποβάλλετε οικειοθελώς. Για παράδειγμα, ενδέχεται να συλλέγονται προσωπικά δεδομένα από εσάς προκειμένου να απαντήσετε σε ένα αίτημα για πληροφορίες ή να εγγραφείτε σε μια λίστα αλληλογραφίας.

Κάθε φορά που οργανώνεται συλλογή προσωπικών δεδομένων στους Ιστότοπους, οι σκοποί αυτής της συλλογής και οι μέθοδοι επεξεργασίας τους καθορίζονται με σαφήνεια σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97.

Κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων

Ενίοτε, θα σας στέλνουμε πληροφορίες εμπορικής φύσης με την άδειά σας, όπως για παράδειγμα πληροφορίες για νέες δραστηριότητες ή εκδηλώσεις. Θα λάβετε τέτοιες πληροφορίες από εμάς μόνο εάν το έχετε επιλέξει.

Oι Ιστότοποι μπορούν να καλούν παρόχους υπηρεσιών να εκτελούν διάφορες εργασίες, ιδίως εργασίες εμπορικής φύσης όπως η εκτέλεση παραγγελιών, η βοήθεια σε διαφημιστικές εκστρατείες, αλλά και η παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τους Ιστοτόπους μας κ.λπ. Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση αυτών των εργασιών. Αυτές οι εταιρείες δεσμεύονται να σέβονται, όπως και οι Ιστότοποι τη νομοθεσία για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων καθώς και το σύνολο αυτής της παρούσας πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τον αποκλειστικό σκοπό της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, χωρίς να τους επιτρέπεται καμία άλλη χρήση.

Oι Ιστότοποι δεν πουλούν, δεν μεταφέρουν και δεν κοινοποιούν προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Ενδέχεται να σας ρωτήσουμε στους Ιστοτόπους μας εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε βιβλιογραφία μάρκετινγκ από επιχειρηματικούς συνεργάτες. Εάν επιθυμείτε να λάβετε αυτό το είδος υλικού, οι Ιστότοποι δεν θα μοιραστούν τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτούς τους συνεργάτες, αλλά θα σας παράσχουν έναν σύνδεσμο, μια διεύθυνση email ή θα επικοινωνήσουν μαζί σας με οποιοδήποτε άλλο μέσο για να σας προτείνουν πρόσβαση στις προσφορές των συνεργατών μας.

Σε περίπτωση που οι Ιστότοποι θα αναγκάζονταν, προκειμένου να συμμορφωθούν με διοικητική, νομική ή δικαστική απόφαση, να επικοινωνήσουν με εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος, κατά τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων – GDPR, πληροφορίες που σχετίζονται με τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα που θα διατηρούσαν, δεσμεύονται, πριν από οποιαδήποτε επικοινωνία, να ενημερώσουν τους σχετικούς χρήστες.

Ενημερωτικά Δελτία – Newsletters

Οι Ιστότοποι αποστέλλουν ανά τακτά διαστήματα ενημερωτικά δελτία (newsletter) προς τους εγγεγραμένους χρήστες της, αναλόγως των ενδιαφερόντων τους.

Η υπηρεσία Newsletter παρέχεται μέσω της εταιρείας Mailchimp (αυτοματοποιημένη πλατφόρμα επικοινωνίας).

Παρέχουμε την υπηρεσία Newsletter σε όσους επισκέπτες / χρήστες το επιθυμούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν μια σχετική φόρμα με το e-mail τους και το ονοματεπώνυμό τους, εφόσον οι ίδιοι το θέλουν και μόνο τότε.

Με αυτόν τον τρόπο εγγράφεστε στην υπηρεσία Newsletter χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αποκτάτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και ανήκουν κατ΄αποκλειστικότητα στους Ιστότοπους.

Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε μέσω της αυτοματοποιημένης πλατφόρμας Mailchimp έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής η επικαιροποίησης των προσωπικών σας στοιχείων με σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του e-mail.

Οι Ιστότοποι διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν οποιονδήποτε παραλήπτη από τις λίστες ενημερωτικών δελτίων χωρίς αιτιολόγηση.

Οι διαχειριστές των Ιστότοπων καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων, ωστόσο είναι πάντοτε πιθανό να εμφανιστούν προβλήματα τεχνικής ή οργανωτικής φύσεως.

Για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει καθώς και για κάθε σχετική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο contact@olive-tree-garden.com

Πρόσβαση

Διατηρείτε τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε διαδικτυακά. Εάν επιθυμείτε, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε ή τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας, είτε με εμάς είτε με τους επιχειρηματικούς μας εταίρους, αρκεί να μας το γνωστοποιήσετε επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέχεται παρακάτω.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να διατηρούμε για εσάς ή για να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να μην χρησιμοποιήσουμε πλέον αυτά τα δεδομένα, παρακαλούμε στείλτε αυτό το αίτημα γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@olive-tree-garden.com

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία που ένας ιστότοπος μεταφέρει στον σκληρό δίσκο ενός χρήστη για λόγους τήρησης αρχείων. Τα cookies επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να θυμάται σημαντικές πληροφορίες, καθιστώντας τη χρήση του ιστότοπου ευκολότερη για εσάς.

Cookies από τους Ιστότοπους

Όταν συνδέεστε στους Ιστότοπους, ενδέχεται, ανάλογα με τις επιλογές σας που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις του λογισμικού περιήγησής σας που περιγράφονται παρακάτω, να εγκαταστήσουμε διάφορα Cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας για σκοπούς:

– Καθιέρωσης στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας (αριθμός επισκέψεων, προβολές σελίδων, εγκατάλειψη διαδικασίας παραγγελίας κ.λπ.) προκειμένου να παρακολουθούμε και να βελτιώνουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

– Προσαρμογής της παρουσίασης των Ιστότοπων στις προτιμήσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησής σας.

– Απομνημόνευσης πληροφοριών που έχετε καταχωρίσει σε φόρμες, διαχείρισης και ασφάλειας πρόσβασης σε προσωπικούς χώρους όπως ο λογαριασμός σας, διαχείρισης του καλαθιού παραγγελιών σας.

Cookies τρίτων

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, ένα ή περισσότερα cookies από συνεργαζόμενες εταιρείες (εφεξής «Cookies τρίτων») ενδέχεται να τοποθετηθούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας μέσω των σελίδων των Ιστότοπων ή μέσω περιεχομένου που μεταδίδεται στους διαφημιστικούς μας χώρους.

Το διαφημιστικό περιεχόμενο (γραφικά, κινούμενα σχέδια, βίντεο κ.λπ.) που μεταδίδεται στους διαφημιστικούς μας χώρους μπορεί να περιέχει Cookies που εκδίδονται από τρίτα μέρη: είτε από τον διαφημιστή στην προέλευση του σχετικού διαφημιστικού περιεχομένου είτε από εταιρεία τρίτου προς τον διαφημιστή (εταιρία συμβουλευτικής επικοινωνίας, εταιρία μέτρησης κοινού, πάροχος στοχευμένων διαφημίσεων κ.λπ.), ο οποίος συσχέτισε ένα cookie με το διαφημιστικό περιεχόμενο ενός διαφημιστή.

Αυτά τα Cookies τρίτων μπορούν να τους επιτρέπουν, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτών των cookie: να μετρούν τον αριθμό των εμφανίσεων διαφημιστικού περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των διαφημιστικών μας χώρων, να αναγνωρίζουν τις διαφημίσεις που εμφανίζονται με αυτόν τον τρόπο, τον αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ σε κάθε διαφήμιση, επιτρέποντάς τους έτσι να υπολογίσουν τα ποσά που οφείλονται ως αποτέλεσμα και να καταρτίσουν στατιστικές· να αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά την επακόλουθη πλοήγησή του σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο ή υπηρεσία στην οποία αυτοί οι διαφημιστές ή τα τρίτα μέρη εκδίδουν επίσης cookie και, κατά περίπτωση, να προσαρμόζουν αυτούς τους ιστότοπους και τις υπηρεσίες τρίτων ή τις διαφημίσεις που μεταδίδουν, στην πλοήγηση του προγράμματος περιήγησής σας το οποίο μπορεί να γνωρίζουν.

Η έκδοση και η χρήση Cookies τρίτων υπόκεινται στις πολιτικές εμπιστευτικότητας και προστασίας απορρήτου αυτών των τρίτων. Δεν έχουμε ούτε πρόσβαση ούτε έλεγχο στα Cookies τρίτων και συνεπώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές ή τις πολιτικές απορρήτων τους.

Ωστόσο, διασφαλίζουμε ότι οι συνεργαζόμενες εταιρείες επεξεργάζονται τις πληροφορίες που συλλέγονται στον ιστότοπό μας σύμφωνα με τους κανονισμούς, και ειδικότερα τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων – GDPR

Οι επιλογές σας σχετικά με τα Cookies

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε cookie ή εάν θέλετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα cookie.

Υπάρχουν πολλές επιλογές στη διάθεσή σας για τη διαχείριση των Cookies.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι ρυθμίσεις που μπορείτε να επιλέξετε ενδέχεται να τροποποιήσουν την περιήγησή σας στο Διαδίκτυο και τις συνθήκες πρόσβασής σας σε ορισμένες υπηρεσίες που απαιτούν τη χρήση Cookies.

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα Cookies ανά πάσα στιγμή, με τους τρόπους που περιγράφονται παρακάτω.

Οι επιλογές που σας προσφέρει το λογισμικό πλοήγησής σας:

Μπορείτε να διαμορφώσετε το λογισμικό περιήγησής σας έτσι ώστε τα Cookies να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή, αντίθετα, να απορρίπτονται, είτε συστηματικά είτε ανάλογα με τον εκδότη τους.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε να σας προσφέρεται η αποδοχή ή η άρνηση των Cookies από καιρό σε καιρό, προτού είναι πιθανό να καταγραφεί ένα Cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Κάντε κλικ στο μενού «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής σας για να μάθετε πώς μπορείτε να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας για τα Cookies.

Η έγκριση των Cookies

Η εγγραφή ενός Cookie σε ένα πρόγραμμα περιήγησης υπόκειται ουσιαστικά στις επιθυμίες του χρήστη του προγράμματος περιήγησης, τις οποίες ο τελευταίος μπορεί να εκφράσει και να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή και δωρεάν μέσω των επιλογών που του προσφέρει το λογισμικό πλοήγησής του.

Εάν έχετε αποδεχτεί την εγγραφή των Cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, τα cookies που είναι ενσωματωμένα στις σελίδες και το περιεχόμενο που έχετε προβάλει ενδέχεται να αποθηκευτούν προσωρινά σε ειδικό χώρο στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Θα είναι αναγνώσιμα μόνο από τον εκδότη τους.

Η άρνηση των Cookies

Εάν αρνηθείτε την εγγραφή των Cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή εάν διαγράψετε αυτά που είναι αποθηκευμένα εκεί, δεν θα μπορείτε πλέον να επωφεληθείτε από έναν ορισμένο αριθμό λειτουργιών που είναι απαραίτητες για την πλοήγηση σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας. Αυτό θα συνέβαινε εάν προσπαθούσατε να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες μας που απαιτούν την ταυτότητά σας, όπως η υπηρεσία ηλεκτρονικών παραγγελιών. Η διαχείριση της περιόδου σύνδεσης περιήγησης, του καλαθιού αγορών και του ελέγχου ταυτότητας γίνεται μέσω cookies. Με την απενεργοποίησή τους, απενεργοποιείτε ουσιαστικά τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής παραγγελίας.

Αυτό θα συνέβαινε επίσης όταν εμείς – ή οι πάροχοι υπηρεσιών μας – δεν θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε, για λόγους τεχνικής συμβατότητας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα περιήγησής σας, τη γλώσσα και τις ρυθμίσεις οθόνης του ή τη χώρα από την οποία φαίνεται να είναι συνδεδεμένο το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις συνέπειες που συνδέονται με την υποβαθμισμένη λειτουργία των υπηρεσιών μας που προκύπτουν από την αδυναμία μας να καταγράψουμε ή να συμβουλευτούμε τα απαραίτητα Cookies για τη λειτουργία τους και τα οποία έχετε αρνηθεί ή διαγράψει.

Πώς να ασκήσετε τις επιλογές σας, ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε;

Για τη διαχείριση των Cookies και των επιλογών σας, η διαμόρφωση κάθε προγράμματος περιήγησης είναι διαφορετική. Περιγράφεται στο μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας, το οποίο θα σας επιτρέψει να μάθετε πώς να τροποποιείτε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα Cookies.

Για τον Internet Explorer™:

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Για το Safari™:

https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac

Για το Chrome™:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=el&answer=95647

Για το Firefox™:

http://support.mozilla.org/fr/kb/Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των cookies

Για το Opera™:

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Αλλαγές στην πολιτική μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Οι Ιστότοποι μπορεί από καιρό σε καιρό να χρειαστεί να τροποποιήσουν την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, επομένως σας προτείνουμε να ελέγχετε περιοδικά το περιεχόμενό της εδώ. Ωστόσο, να είστε βέβαιοι ότι καμία αλλαγή δεν θα εφαρμοστεί αναδρομικά και δεν θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει προηγουμένως.

Ασφάλεια

Σύμφωνα με το νόμο, οι Ιστότοποι εφαρμόζουν όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας για τον σεβασμό της εμπιστευτικότητας αυτών των δεδομένων.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Ιστότοπων γράψτε μας στη διεύθυνση: contact@olive-tree-garden.com